SIX-O-FOUR

Teachers

Wichooda Jinda

Pronthip Jubjit

Students
no.1

Kong

Krittameth Pattanasukkasem No.1

no.2

Poise

Kasama Inthachai No.2

no.3

Euro

Kittinan Setkit No.3

no.4

Frank

Kittisak Loetdanaipong No.4

no.5

Satang

Jukkraput Pikunyam No.5

no.6

Por

Jirapat Aewzipo No.6

no.7

Arm

Chayanon Sripicheankul No.7

no.8

North

Nattawat Metanorrate No.8

no.9

Pangpond

Nuttawut Phukerd No.9

no.10

Tian

Tawakrit Makchay No.10

no.11

Bank

Thanakorn Congchouy No.11

no.12

Arm

Phakawat Sudtasorn No.12

no.13

Petch

Sirawitch Trevibul No.13

no.14

Mhoodum

Sirawit Kwannate No.14

no.15

Yu

Saenyakorn Siangsanoh No.15

no.16

Aum

Ajja Songnol No.16

no.17

Mill

Chayamon Srijaruyanon No.17

no.18

Mai

Natcha Limchunhanukul No.18

no.19

Namthip

Nutchaya Chotivechkarn No.19

no.20

Pleng

Tiraporn Sittitam No.20

no.21

Pat

Napas Yanwaree No.21

no.22

Prop

Pornpawee Kaitipatharaporn No.22

no.23

Nan

Pornlapas Suwan-aksorn No.23

no.24

Pat

Phatthanan Sa-nguankiattichai No.24

no.25

Ploy

Pitchapa Runglam No.25

no.26

Fah

Peeraya Banchonglaksa No.26

no.27

Pleng

Manasanan Pratumrat No.27

no.28

Yok

Wiphada Chatrjaidee No.28

no.29

Pray

Sasicha Wisatsirikul No.29

no.30

Fang

Achiraya Adireklarpwong No.30

no.31

Aom

Natthanit Pansri No.31

no.32

Jajane

Jirachaya Mekanuwongsa No.32