ยินดีต้อนรับสู่โครงการยุวชนประกันภัย

แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน
- วิชาธุรกิจ - วิชาธุรกิจ - วิชาธุรกิจ
- วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาศิลปะ    
- วิชาสุขศึกษา    

สื่อการเรียน

- ท่องโลกประกันภัย ตอนทางเลือก - ท่องโลกประกันภัยคุณค่าของชีวิต
- ท่องโลกประกันภัยครอบครัวมีสุข
เพราะทำประกันภัย
- สาระการเรียนรู้การประกันภัย
- การประกันภัย  

ผลงานนักเรียน

ละครเรื่องทางเลือกคลิกชมที่นี บทละครเรื่องทางเลือก  
โปสเตอร์ ประกันภัย1 โปสเตอร์ ประกันภัย2 โปสเตอร์ ประกันภัย3
โปสเตอร์ ประกันภัย4 โปสเตอร์ ประกันภัย5 โปสเตอร์ ประกันภัย6
โปสเตอร์ ประกันภัย7