Excel
 

สวัสดี  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนโปรแกรม Microsoft Excel

          ใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับตาราง การคิดคำนวณ การทำแผนภูมิต่างๆ ลองมาเรียนรู้ โปรแกรมนี้ดูสิครับ รับรองว่าจะทำให้จัดการงานของเราได้อย่างสบาย
ขึ้นเยอะเลย เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่เริ่มใช้โปรแกรมนี้และนักเรียนที่สนใจ

บทเรียนเรื่อง Microsoft Excel

บทเรียนที่ 1 แนะนำโปรแกรม Excel 2007
บทเรียนที่ 2 การทำงานกับเวิร์กชีต Excel
บทเรียนที่ 3 การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค Excel
บทเรียนที่ 4 การตั้งชื่อและใช้สูตรคำนวณ Excel
บทเรียนที่ 5 มารู้จักกราฟ excel กันเถอะ
บทเรียนที่ 6 ใส่ภาพลงเวิร์กชีต excel
บทเรียนที่ 7 การพิมพ์เวิร์กชีต excel
บทเรียนที่ 8 การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
บทเรียนที่ 9 การ Copy สูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม
บทเรียนที่ 10 การคำนวณข้ามชีท
บทเรียนที่ 11 การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
บทเรียนที่ 12 การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
บทเรียนที่ 13 การคำนวณด้วย Microsoft Excel
บทเรียนที่ 14 การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากการคำนวณ
บทเรียนที่ 15 การคำนวณโดยใช้สูตร
บทเรียนที่ 16 การใช้สูตรเชื่อมข้อความ
บทเรียนที่ 17 โครงสร้างฟังก์ชัน (Function)
บทเรียนที่ 18 ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์
บทเรียนที่ 19 ฟังก์ชันทางด้านจัดลำดับข้อมูล
บทเรียนที่ 20 ฟังก์ชันในการนับจำนวน
บทเรียนที่ 21 ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร
บทเรียนที่ 22 ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์


HOME          PARTNERS       
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.