การทำงานกับเวิร์กชีต Excel

          การใส่ข้อมูลลงในเซล และการแก้ไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กชีต เป็นงานหลักๆในขณะที่ใช้ Excel

การเลื่อนเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตมีขนาดใหญ่มาก อาจกดปุ่ม Shift พร้อมคลิกลากแถบเลื่อน เพื่อให้เร็วขึ้น
อาจใช้เมาส์แบบ 3 ปุ่มเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นลงก็ได้

การเลือกกลุ่มเซลแบบต่อเนื่อง

การเลือกกลุ่มเซลแบบไม่ต่อเนื่อง

เลือกเซลทั้งคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์

เลือกเซลทั้งแถวหรือหลายแถว

เลือกทั้งเวิร์กชีต

การปรับขนาดเซล

ปรับความกว้างของคอลัมน์ด้วยการคลิกลากเมาส์

ปรับความกว้างของคอลัมน์ด้วยเมนูลัด
1. คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะปรับความกว้าง
2. กดปุ่ม รูปแบบ บนเมนู เลือก ความกว้างคอมลัมน์
3. ระบุความกว้างในช่อง ( โดยมีหน่วยวัดเป็นตัวอักษร )

การปรับค่าความสูงก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน

หรือใช้เมนูลัดโดยการ คลิกขวาเลือก -->ความสูงของแถว -->แล้วระบุค่าความสูง

การคัดลอกเซล ย้ายเซล

การคัดลอกด้วยวิธีลากแล้ววาง

การคัดลอกเซลผ่านคลิปบอร์ด

หรือกดปุ่ม Ctrl+C เพื่อก๊อปปี้
หรือถ้าเปลี่ยนใจจะยกเลิกเซลที่เลือกไว้ให้กดคีย์ Esc เส้นประก็จะหายไป

 

การย้ายเซล
          การย้ายข้อมูลจากเซลหนึ่งไปยังเซลหนึ่ง ก็มีวิธีคล้ายกับการคัดลอกเพียงแต่หลังการย้ายแล้ว ข้อมูลจะอยู่ในเซลปลายทางเพียงชุดเดียว ส่วนข้อมูลต้นฉบับจะหายไป

เราสามารถย้ายข้อมูลในระระใกล้ๆ ด้วยวิธีลากแล้ววางได้เหมือนกัน แต่ไมต้องกด Ctrl ค้างไว้

การแทรกแถว หรือคอลัมน์

การแทรกหรือลบคอลัมน์

การแทรกหรือลบเซล
1.เลือกเซลที่จะแทรกหรือลบจากเวิร์กชีต
2.คลิกขวาบนเซลที่เลือกไว้ แล้วเลือกคำสั่ง
Insert ( แทรก ) เพื่อแทรกเซลใหม่
Delete ( ลบ ) เพื่อลบเซลที่เลือกไว้

การซ่อนหรือแสดงข้อมูล

          เราสามารถซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ เช่นข้อมูลที่เป็นความลับ ถ้าจะพิมพ์รายงานเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นความลับ ก็ให้ซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่เป็นความลับไว้ก่อนแล้วค่อยพิมพ์ เมื่อพิมพ์เสร็จจึงค่อยแสดงแถวหรือข้อมูลนั้นกลับคืนมา
          วิธีนำคอลัมน์หรือแถวมาแสดง ให้เลือกครอบคลุมแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อน เช่นจะแสดงคอลัมน์ C ก็ให้เราเลือกคอลัมน์ B-D แล้วคลิกขวาเลือก Unhide ( ยกเลิกการซ่อน )


 


HOME          PARTNERS   
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.