การพิมพ์เวิร์กชีต Excel

          โดยปกติ EXcel จะกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ให้อัติโนมัติ ตั้งแต้ขนาดกระดาษที่ใช้ ระยะห่างจากขอบกระดาษ แต่เราสามารถปรับแต่งแก้ไข ในส่านที่เราต้องการได้

การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์

1. คลิกเลือกเวิร์กชีต ( แต่ละเวิร์กชีตมีรายละเอียดของการพิมพ์แยกเป็นของตนเอง )
2. เลือกคำสั่ง เค้าโครงหน้ากระดาษ
3. เลือกคำสั่ง ระยะขอบเพื่อกำหนดระยะขอบของกระดาษ

4. เลือกคำสั่ง การวางแนว เพื่อกำหนดให้กระดาษอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง

5. เลือกคำสั่ง ขนาด เพื่อเลือกขนาดของกระดาษ

'

6. ใช้เมาส์เลือกเซลที่จะพิมพ์เวิร์กชีต
7.เลือกคำสั่ง พื้นที่การพิมพ์ เพื่อกำหนดพื้นที่พิมพ์


สร้างข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ถ้าไม่ชอบข้อความที่Excel เตรียมไว้ให้เราสามารถกำหนดเองได้ ดังนี้
1. เลือก คำสั่ง เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วคลิกสัญลักษณ์ตรงมุมขวาล่างของแถบคำสั่ง

เลือก คำสั่งหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ เสร็จแล้วเลือก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง

การบังคับจุดขึ้นหน้าใหม่

          ตามปกติ Excel จะพิมพ์เวิร์กชีตไปเรื่อยๆทีละแถว และเมื่อพิมพ์จนสุดหน้ากระดาษก็จะขึ้นหน้าใหม่ตรงนั้น แต่ถ้าคุณต้อวการบังคับให้มีการขึ้นหน้าใหม่ที่จุดใดจุดหนึ่งก็สามารถทำได้ดังนี้
การใส่ตัวแบ่งหน้า ( Page Break )
1 . คลิกเลือกเซลที่จะให้อยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้ากระดาษใหม่


          ก่อนที่จะพิมพ์เวิร์กชีตลงกระดาษ คุณสามารถเรียกดูตัวอย่างผลการพิมพ์บนหน้าจอก่อนได้ ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบรูปแบบของเวิร์กชีตที่จะพิมพ์ง่ายขึ้น เพราะเมื่อกำหนดขอบกระดาษ หรือความกว้างคอลัมน์ ก็จะเห็นผลบนหน้าจอทันที สำหรับวิธีดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ทำได้ดังนี้
คลิกปุ่ม Print Preview ( ตัวอย่างก่อนพิมพ์ )
หรือเลือกคำสั่ง File ->Print-> Print Preview ( แฟ้ม - >พิมพ์-> ตัวอย่างก่อนพิมพ์ )

การสั่งพิมพ์

          เมื่อเรากำหนดรายละเอียดต่างๆจนครบ เราก็สามารถสั่งพิมพ์เวิร์กชีตได้ทันที ซึ่งก็มีวิธีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) ,ใช้คำสั่ง File -> Print ( แฟ้ม -> พิมพ์ ) ดังรูปตัวอย่าง
1. คลิกเลือกเวิร์กชีตที่จะพิมพ์
2. เลือกคำสั่ง File -> Print ( แฟ้ม -> พิมพ์ )
3. เลือกเครื่องที่จะใช้พิมพ์จากช่อง Name ( ชื่อเครื่องพิมพ์ )


4. ระบุหน้าที่จะพิมพ์ เลือก All ( ทั้งหมด ) หมายถึงพิมพ์ทุกหน้า หรือระบุหน้าที่ต้องการเองก็ได้
5. ระบุจำนวนสำเนาที่ต้องการ
6. คลิกปุ่ม ตกล 


HOME          PARTNERS     
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.