การคำนวณข้ามซีท

วิธีการคำนวณแบบข้าม Sheet
1.ให้ทำการสร้างข้อมูลให้มีข้อมูลทั้ง 2 ชีท ดังรูปด้านล่างนี้

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2.หลังจากนั้นให้เลือกในชีทที่ 2 แล้วเลือกเซลล์ที่ต้องการจะคำนวณ ให้พิมพ์ข้อความดังรูปแล้ว
    คลิ๊กเลือกที่ sheet1

3.คลิ๊กเลือกเซลล์ที่ต้องการคำนวนให้สังเกตูที่ Formula bar จะปรากฎที่อยู่ของ sheet และ
   เซลล์ ที่ใช้ในการคำนวณ

4.พิมพ์สูตรต่อจากสูตรที่ปรากฏใน formula bar ดังรูป แล้วกดปุ่ม enter จะได้ผลดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ให้สังเกตุดูว่าสูตรที่เราคำนวณนั้น จะปรากฏในเซลล์ที่เราเลือกในตอนแรก หลังจากนั้นให้ Copy สูตรลงมาให้ครบทุกเซลล ์

5.หลังจากนั้นให้ลองทำอีกครั้งที่ช่อง"คิดเป็นเงิน"ในผลของ OT วันหยุด และ copy ลงมา
    ให้ครบทุกเซลล์ ดังรูป

 

การทำรวมยอดเงินกัน

1.ให้กลับมาที่ sheet 1 และเลือกเซลล์ที่เราต้องการคำนวณ => พิมพ์สูตรผลรวม SUM =>     คลิ๊กเลือกที่ sheet2 ดังรูป

2.หลังจากที่คลิ๊กเลือกที่ sheet2 แล้ว => คลิ๊กเลือกเซลล์ที่ต้องการคำนวณแต่อย่าลืมต้องมี "," คั้น
    ระหว่างเซลล์ => enter

3.เราก็จะได้ผลรวมของ ชม. OT ทั้งหมดและ ให้ copy สูตรลงมาทุกเซลล์ และให้สังเกตดู
    ที่ formula bar สูตรที่เราคำนวณนั้นข้อมูลของเราจะมาจาก sheet2 ทั้งหมด


 


HOME          PARTNERS   
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.