การใช้สูตรเชื่อมข้อความ

การใช้สูตรเพื่อเชื่อมข้อความ            
           สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการนำข้อความที่มีอยู่ในแต่ละเซลล์ให้เป็นข้อความที่รวมอยู่ใน
เซลล์เดียวกัน  หรือสร้างข้อความใหม่จากข้อความในเซลล์ที่มีอยู่แล้ว  เพื่อลดเวลา และขั้นตอน
ในการคีย์ข้อความซ้ำ ๆ เพิ่มเข้าไปเอง  ตัวอย่างเช่

หลักการใช้สูตรเพื่อเชื่อมข้อความ

          วิธีการหรือหลักการใช้สูตรเพื่อเชื่อมข้อความมีวิธีการทำและเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนดังนี้

1. ใช้เครื่องหมาย "&" เป็นตัวดำเนินการ เพื่อเชื่อมข้อความในเซลล์แต่ละเซลล์


ใช้เครื่องหมาย  เป็นตัวดำเนินการ ในการเชื่อมข้อความ

ผลลัพธ์จากการใช้สูตร

2. ใส่ช้อความที่ต้องการ หรือเว้นช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศ (" ")

การเชื่อมข้อความกับตัวเลข

          การเชื่อมข้อความกับตัวเลขใช้วิธีเช่นเดียวกับข้อความ แต่ตัวเลขบางชนิดที่มีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่นตัวเลขที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)  ซึ่งการรวมตัวเลขดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน Text ซึ่งเป็นฟังก์ชันของข้อความเข้ามาช่วย 

ใช้ฟังก์ชัน TEXT ช่วยในการรวมข้อความ

          จากตัวอย่างได้นำฟังก์ชัน TEXT เข้ามาช่วยเพื่อให้ผลลัพธ์สามารถแสดงข้อความออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันนี้  สูตรจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข  0.2 ,0.5,0.12  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นค่าพื้นฐานซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดรูปแบบของตัวเลข


HOME          PARTNERS    
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.