ฟังก์ชั่น (Function)

ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์

ฟังก์ชัน SUM
           ฟังก์ชัน SUM  จัดเป็นฟังก์ชันยอดนิยมเพราะถูกใช้งานบ่อย ด้วยการเรียกใช้งานได้ง่าย ๆ โดยคลิกปุ่ม AutoSum 1  บน Menu Bar

หน้าที่
หาผลรวมของตัวเลข
รูปแบบ
SUM(number1,number2...)
number 1 ตัวเลข หรือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลข หรืออาร์กิวเมนต์อื่น ๆ ที่มีตัวเลข

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          ฟังก์ชัน SUM ใช้สำหรับการหาผลรวมอย่างง่ายและรวดเร็ว  แต่บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลรวมตามที่ต้องการ ฟังก์ชัน SUMIF จึงเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการหาผลรวมได้

ฟังก์ชัน SUMIF
           ฟังก์ชัน SUMIF จะใช้ในกรณีที่ต้องการหาผลรวใที่มีเงื่อนไข เช่น ต้องการหาผลรวมของสินค้าตามที่ชื่อระบุ

 


 


HOME          PARTNERS
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.