สำนวนไทยหมวด    ซ,ด,ต,ถ,ท,น

หมวด ซ

 

ซื้อควายหน้านา  ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ซื้อของไม่คำนึงถึงกาเวลา  ของที่ถูกก็ต้อง ซื้อแพง, ทำอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา

หมวด ด

 

ดาบสองคม

มีทั้งคุณและโทษ , อาจดีอาจเสียก็ได้

ได้ทีขี่แพะไล่

ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำลง

หมวด ต

 

ตักน้ำรดหัวตอ

แนะนำพร่ำสอนเท่าไหรก็ไม่ได้ผล     

ตัดหางปล่อยวัด

ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง  ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป

ตำข้าวสารกรอกหม้อ

หาเพียงแต่พอกินไปมื้อหนึ่ง ๆ , ทำให้พอเสร็จไปชั่วครั้งหนึ่งๆ   

ตีวัวกระทบคราด โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ไพล่ไปรังควาน      
หมวด  ถ  
เถียงคำไม่ตกฟาก พูดคำเถียงคำไม่หยุดปาก , เถียงโดยไม่ฟังเหตุผล
หมวด  ท  
ทำนาบนหลังคน ทำกินโดยเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ออกแรงทำงานนั้นๆ
หมวด น  
น้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสก็ควรรีบทำ
น้ำพึ่งเรือ  เสือพึ่งป่า พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน