โต๊ะเขียนแบบ

 

โต๊ะเขียนแบบที่นิยมใช้กันจะมีขนาดอยู่ที่กว้างประมาณ 60 ซม.

 

ยาวประมาณ 80 ซม ซึ่งจุดเด่นของโต๊ะเขียนแบบคือจะสามารถ

 

ปรับความลาดเอียงของโต๊ะได้ตามความถนัดของผู้เขียนแบบและ

 

เมื่อปรับความลาดเอียงแล้วต้องหมุนตัวล็อคให้แน่นก่อนใช้งาน

1/9
โดยครู มนัส จันทรัพย์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 ความหมายของการเขียนแบบ
 มาตราส่วน
 เครื่องมือ
 เรื่องของเส้น
 การตีกรอบและตารางรายการ
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   ISOMETRIC
 การใส่เส้นบอกขนาด
 ขั้นตอนการสร้างรูปขั้นบันใดแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการเจาะกล่องแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการใส่ขากล่องแบบ      ISOMETRIC
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
 ขั้นตอนการสร้างภาพฉาย   ORTHOGRAPHIC
 ขั้นตอนการวางตำแหน่งภาพฉาย   และการใส่ชื่อ
ดาวน์โหลด
การสร้างตารางรายการ
ขั้นตอนการสร้างรูป ISOMETRIC
ขั้นตอนการใส่เส้นบอกขนาด
ขั้นตอนการสร้างรูป OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลียมแบบ OBLIQUE
การแยกส่วนต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม
Link
contact us