ทำเนียบรุ่น

รุ่น01 : สร้างเมือง
รุ่น02 : สร้างเมือง2
รุ่น03 : ตึกเก้าชั้น
รุ่น04 : ขึ้นบ้านใหม่
รุ่น05 : เสาธงทอง
รุ่น06 : อะเมซิ่ง สวนฯ รังสิต
รุ่น07 : พระบารมีปกเกล้า
รุ่น08 : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รุ่น09 : มังกรทอง
รุ่น10 : ทศวรรษสวนฯ รังสิต
รุ่น11 : เสด็จพระราชดำเนิน
รุ่น12 : 72พรรษามหาราชินี
รุ่น13 : ขยายเมือง
รุ่น14 : ฉลองราชย์ครบ 60 ปี
รุ่น15 : เฉลิม 80 พรรษามหามงคล
รุ่น16 : เชื่อมประสานอาคารสิรินธร
รุ่น17 : สมานฉันท์
รุ่น18 : มาตรฐานสากล
รุ่น19 : 84 พรรษามหาราชา
รุ่น20 : วีสวรรษสวนฯรังสิต
รุ่น21 : พัฒนาเมือง
รุ่น22 : เมืองก้าวไกล
รุ่น23 : 60พรรษาเจ้าฟ้าสิรินธร