รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • ประกาศผลการสอบ
  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • ประกาศผลการสอบ
  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

************************************************************************************

แชร์เลย...