รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม

 

  • ประกาศผลการสอบ <<คลิก
  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

**นักเรียนที่มารายงานตัวให้แต่งชุดนักเรียนและให้นำบัตรประจำตัวสอบมาด้วย (กรณีบัตรหายให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน)

แชร์เลย...