รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม

 

**นักเรียนที่มารายงานตัวให้แต่งชุดนักเรียนและให้นำบัตรประจำตัวสอบมาด้วย (กรณีบัตรหายให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน)

แชร์เลย...