รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

*ใบมอบตัวแนะนำให้ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องและเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Foxit Reader หรือ Adobe Acrobat จึงจะสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

 

**กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์ให้สพม.4 จัดหาที่เรียนให้โปรดศึกษาจากเอกสารนี้<<คลิก

แชร์เลย...