รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

 

 • ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนนอกเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 • ประกาศผลการสอบ
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ
   • ประเภท นักเรียนทั่วไป
   • ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
   • ประเภท นักเรียนสำรอง
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • ประเภท นักเรียนทั่วไป
   • ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 

*ใบมอบตัวแนะนำให้ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องและเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Foxit Reader หรือ Adobe Acrobat จึงจะสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

 

**กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์ให้สพม.4 จัดหาที่เรียนให้โปรดศึกษาจากเอกสารนี้<<คลิก

แชร์เลย...