รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

 • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 **(ยกเลิกประกาศ)
 • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 **(ยกเลิกประกาศ)

ประกาศการรับสมัครนักเรียน (ล่าสุด)⇓⇓⇓
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับล่าสุด)
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับล่าสุด)

 

 • ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนนอกเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

 

 

 

แชร์เลย...