เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

จัดทำโดยนางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Download the PDF file .

แชร์เลย...