ยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าสู่ค่ายที่ 2 สอวน. คอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลืิอกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาคอมพิวเตอร์

1.นายแสนยากรเสียงเสนาะม.504
2.นางสาววฤษสพรวงษ์รัตนพิพัฒน์ม.515
3.นางสาวรดาวิมลขจรกิตติม.403
4.นายพิริยะโอภาสยานนท์ม.404
5.นายพัฒน์ภูมิหาแก้วม.508
6.นายจักรพัตฒ์พิกุลแย้มม.504

แชร์เลย...