มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ