ครูธีระศักดิ์ จเรรัชต์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับครูธีระศักดิ์ จเรรัชต์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

แชร์เลย...