สกร.ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย

แชร์เลย...