คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัล สถาบันสวนกุหลาบ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ

แชร์เลย...