รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561
โดยนักเรียนสามารถสมัครได้จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ https://www.sci.ku.ac.th/news/8468-2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์
(ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 -31 ก.ค. 2561
ศูนย์จัดการอบรมค่าย 1 คือ
ศูนย์ที่ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง

📖 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระและชำระเงิน 100 บาท
ได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 ก.ค. 2561
พิมพ์ บัตรประจำตัวสอบ 16 ส.ค. 2561

กำหนดการสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 26 ส.ค. 2561
13.30 -16.30 น. สาขาคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์เลย...