แนวข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา

แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

๑)วิชาธรรมวิภาค
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/dnQ1Gv
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/5cm8mT
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/mCXXUC

๒)วิชาพุทธประวัติ
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/Wr8G9C
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/1ioqfX

๓)วิชาศาสนพิธี
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/sEYPZG

๔)วิชาเบญจศีล
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/FRs65U
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/xqwFPt
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/iGACqR

๕)วิชากระทู้ธรรม
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/b8QHSs

แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท

๑)วิชาธรรมวิภาค
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/FgoFuJ
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/QP9PCi
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/oxfbuL

๒)วิชาอนุพุทธประวัติ
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/c2w13A
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/wnkB2D

๓)วิชาศาสนพิธี
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/P42LgQ

๔)วิชาอุโบสถศีล
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/gD6Mc8
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/WnADfP
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/fQ5m2W

๕)วิชากระทู้ธรรม
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/vojJ8Z

แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

๑)วิชาธรรมวิจารณ์
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/hcUW6Q
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/cMcgHU
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/hB6xhp

๒)วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/QBNtYr
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/2dy26E
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/DEdgJd

๓)วิชากรรมบถ
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/k9ek99
ตอนที่ ๒ https://goo.gl/YMjWqq
ตอนที่ ๓ https://goo.gl/EzLvvm

๕)วิชากระทู้ธรรม
ตอนที่ ๑ https://goo.gl/nDcqJs

One comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *