แจ้งคุณสมบัติคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีให้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)

Download the PDF file .

แชร์เลย...