แนะนำเส้นทางการเดินทางมาสอบ SKR-Pretest เพื่อเลี่ยงปัญหาจราจร

แนะนำการเดินทางมาสอบ SKR-Pretest เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจร เนื่องจากถนนเข้าคลองสี่มีกิจกรรมการคัดเลือกนักฟุตบอลครับ

โดย

  1. ผู้ปกครองที่เดินทางมาจากทางคลองห้า ให้กลับรถแล้วเข้าถนนเรียบทางด่วน แล้วลัดเข้าซอยมายังถนนเรียบคลองสี่เพื่อเข้าโรงเรียน
  2. ผู้ปกครองที่มาจากทางคลองสาม ให้เข้าถนนคลองสาม แล้วเข้าซอยคลองสาม ซอย 1/2 หรือ 1/4 แล้วเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านพรทิพา เพื่อเข้าโรงเรียน

แชร์เลย...