เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะฯ งานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11) เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
พละศึกษา
การแข่งขันเซปักตะกร้อ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันฟุตบอล เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
ศิลปะ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ชาย” เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “หญิง” เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การประกวดวาดภาพจิตรกรรมสีชอล์ก เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
สังคมศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันเพลงคุณธรรม เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันมารยาทไทย เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
วิทยาศาสตร์
การแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
คณิตศาสตร์
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ประเภททีม) เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว เกียรบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดการ์ตูนสั้น (Comic Strip) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Knowledge Quiz) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงญี่ปุ่น (Japanese Singing) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนิพนธ์) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู
กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู
การแข่งขันวาดภาพตามคำบอก (Picture Dictation) เกียรติบัตรนักเรียน เกียรบัตรครู

แชร์เลย...