เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะฯ งานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11)เกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยเกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาและวรรณคดีไทยเกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
พละศึกษา
การแข่งขันเซปักตะกร้อเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันฟุตบอลเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
ศิลปะ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ชาย”เกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “หญิง”เกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การประกวดวาดภาพจิตรกรรมสีชอล์กเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
สังคมศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรมเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันเพลงคุณธรรมเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันมารยาทไทยเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
วิทยาศาสตร์
การแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challengeเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
คณิตศาสตร์
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว)เกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ประเภททีม)เกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันคณิตคิดเร็วเกียรบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดการ์ตูนสั้น (Comic Strip)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอเกียรติบัตรนักเรียนเกียรติบัตรครู
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Knowledge Quiz)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงญี่ปุ่น (Japanese Singing)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู
การแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนิพนธ์)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู
กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู
การแข่งขันวาดภาพตามคำบอก (Picture Dictation)เกียรติบัตรนักเรียนเกียรบัตรครู

แชร์เลย...