ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จำนวน 27 คน

แชร์เลย...