ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 ที่สอบวิชา O-NET เต็ม 100 คะแนน

แชร์เลย...