การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียน English Program

การแข่งขัันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ English Program

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ ม.ปลาย
1.Math Project​ Work

ชนะเลิศ ม.ปลาย

2.Multi​ Skills

ชนะเลิศ ม.ปลาย
3.Singing

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ม.ปลาย
1. Story Telling​

Download the PDF file .

แชร์เลย...