การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง (อพวช.)

– ผลการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
– ผลการแข่งขันรายการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบคัดเลือก) เข้ารอบสอง จำนวน 1 ทีม เข้าร่วมตอบปัญหาในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ เมืองทองธานี (วันที่ 21/8/62)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล

ทีมที่ 1
1. เด็กชายหาญชัย นนท์ประสาท
2. เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์

ทีมที่ 2
1. เด็กชายภูริณัฐ พลอาสา
2. เด็กชายกฤติน จันทร์ฉาย

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวศิราณี โชติงาม

แชร์เลย...