ผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

อ. อรวรรณ เอี่ยมพล นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ม.612 เข้าแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขัน
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
1. น.ส. สุจิรา เหล่าเรือง
2. น.ส. วีนัสรา เกตุพ่อค้า

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “Fan of Japan” แฟนพันธุ์แท้ญี่ปุ่นศึกษา
1. นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ
2. ธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประลองคันจิ”
1. น.ส. จิดาภา มูสิกะเจริญ
2. น.ส. เอริกะ โองาตะ

แชร์เลย...