ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก น.ส.อรัชพร สุคนธรส ม.413

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันอ่านออกเสียง
น.ส.ชลิสรา ชัชวาลภิญญา ม.512

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม Furigana น.ส.ธณัฏฐา ชาตะวะสุ ม.612

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม kanji นายสิปปภาส ชูแสง ม.512

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ประเทศญี่ปุ่น นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ และ นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ ม.612รางวัล

ชมเชย อันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
น.ส.นลัทพร คุณาลัย ม.512

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *