ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3

ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม วันที่ 16 พ.ย. 2562

ระดับชั้นม.ต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
นายรัฐนันท์ โรหิตานนท์ ม.211 ได้รับถ้วยมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเหรียญชมเชย และเกียรติบัตร
1.ด.ช.นภาวุธ ทุมสะท้าน ม.203 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5
2.ด.ญ.กันติศา ลุ่มนอก ม.204 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 11
3.ด.ญ.ขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล ม.203 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 35

ระดับชั้นม.ปลาย
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์
1. น.ส.ชลิสรา ชัชวาลภิญญา ม.512
2. น.ส.ธณัฏฐา ชาตะวะสุ ม.612
3. น.ส.ศุภธิดา บุปผานิโรจน์ ม.512

แชร์เลย...