นักเรียน สกร. จำนวน 6 คนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรม (สอวน.) ค่าย 2/2562 สาขาคอมพิวเตอร์

แชร์เลย...