กตัญญุตา คารวะ ผู้บริหาร สกร. เข้าพบพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

แชร์เลย...