กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ชำระภายในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64)

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
***  ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ต้น
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ปลาย

ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้
การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th
2. เมนูสำหรับนักเรียน คลิก ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  กรอกข้อมูลนักเรียนและพิมพ์ใบ Pay in
3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน
4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน Appธนาคารได้ทุกธนาคาร

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบชำระเงิน!!!

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้า App ธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. กดปุ่มสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้ทุกธนาคาร
3. เก็บใบเสร็จ/สลิปใบเสร็จธนาคารไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) และใบแนบเบิก
4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) หลังจากที่ชำระมาแล้ว 3-5 วันทำการ ที่งานการเงิน (นับจากวันที่ชำระเงิน)

หมายเหตุ นักเรียนและผุ้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6
สามารถติดต่อรับใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปที่งานการเงิน