ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7 นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอเอกสาร ปพ.1, ปพ.7 และเอกสารฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง ► สถานะ ดำเนินการแล้ว สามารถขอรับเอกสารได้ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริการวิชาการ ► สถานะ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน      หมายเหตุ : ให้นำรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว มาส่งในวันที่มารับเอกสาร (ตามจำนวนที่ยื่นคำร้อง)    คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นคำร้องขอเอกสาร และตรวจสอบสถานะ

Read more

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิสัชนาออนไลน์โดยทำทดสอบวัดความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทยหากผ่านเกณฑ์ ร้อยละ60 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางe-mail ทันที https://forms.gle/oDryzjWZDXDSTm9W8

Read more

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับลดแล้ว)

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับลดแล้ว) *** ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้ การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th 2. คลิกหน้า ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  พิมพ์ใบ Pay in 3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระ ที่ธนาคารกรุงไทยไ […]

Read more
1 2 3 23