รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับลดแล้ว)

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับลดแล้ว)
*** ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้

การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE
เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th
2. คลิกหน้า ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  พิมพ์ใบ Pay in
3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน
4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระ
ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน App
ธนาคารได้ทุกธนาคาร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบชำระเงิน!!!

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้า App ธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. กดปุ่มสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้ทุกธนาคาร
3. เก็บใบเสร็จ/สลิปใบเสร็จธนาคารไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) และใบแนบเบิก
4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) หลังจากที่ชำระมาแล้ว 3-5 วันทำการ ที่งานการเงิน (นับจากวันที่ชำระเงิน)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม