ชี้แจงรายละเอียดคะแนนเก็บกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่!!
เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์