ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี “ทุนเพชรในชัยพฤกษ์” (ม.กรุงเทพ)