รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนสามารถสมัครได้จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ https://www.sci.ku.ac.th/news/8468-2 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ⏱ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 -31 ก.ค. 2561 ศูนย์จัดการอบรมค่าย 1 คือ ศูนย์ที่ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 📖 พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระและชำระเงิน 100 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 ก.ค. 2561 พิมพ์ […]

Read more

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อแข่งขัน “คณิตสาสตร์เพชรยอดมงกุฏ”

สมัครได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ ==> คลิกที่นี่

Read more

นายแสนยากร เสียงเสนาะ ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ณ สสวท.

ขอแสดงความยินดีกับ นายแสนยากร เสียงเสนาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 604 ได้ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสาสขาวิชาคอมพิวเตอร์ และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ สสวท. (29 คนสุดท้าย) ที่มา : https://www.posn.or.th

Read more
1 2 3 8