การจัดจราจรในวันสอบห้องเรียนพิเศษ (EP, GEP) วันที่ 3-4 เม.ย. 2564

การจัดจราจรในวันสอบห้องเรียนพิเศษ (EP, GEP) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วันที่ 3-4 เม.ย. 2564

Read more

โครงการทบทวนความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Power of Friendship โครงการทบทวนความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2563 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 👉นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการติวได้ที่ http://bit.ly/3sBBPcL 👉ช่องทางการเข้าติวออนไลน์ https://www.youtube.com/channel/UCz7tSMpeAa4IS_9eRVKOxUQ

Read more
1 2 3 42