กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ชำระภายในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64)

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ***  ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ต้น ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ปลาย ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้ การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th 2. เมนูสำหรับนักเรียน คลิก ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  กรอกข้อมูลนักเรียนและพิมพ์ใบ Pay in 3. กรอก เทอม/ปีการศึกษ […]

Read more

บทเรียนออนไลน์ สำหรับห้องเรียนปกติ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2564

บทเรียนออนไลน์ สำหรับห้องเรียนปกติ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถเข้าศึกษา-เรียนรู้ด้วยตัวเองล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวเปิดเรียน (โดยไม่นับเวลาเรียน) เข้าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – เปิดเรียน ม.1 107- 114 Part 1 https://forms.gle/UHnCUMPmwksp4eTq6 Part 2 https://forms.gle/6FM9aYXtG3WDPmhz5 ม.2 207 – 214 Part 1 https://forms.gle/QCBfg7JLQaxeVSVS8 Part 2 https://forms.gle/QnxJPpoFBu6SmkmC9 ม.3 307 – 314 Part 1 https://forms.gle/EKHc6PNQzDxrdyUr6 Part […]

Read more
1 2 3 22