คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัล สถาบันสวนกุหลาบ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ

Read more

ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.2 จำนวน 1200 คน จาก 11 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน จากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน เครดิต บันทึกภาพและตัดต่อ :: ชุมนุมโสตฯ

Read more
1 11 12 13 14 15