การประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

การประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 1. การประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564 https://www.youtube.com/watch?v=kjL9EA5vnNc 2. การค้นหาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom Google Meet ตารางเรียน https://www.youtube.com/watch?v=GCHCTi1ro2g 3. การค้นหาและเข้าเป็นสมาชิกห้องเรียน Google Classroom https://www.youtube.com/watch?v=IpJNZTqV3LU 4. การส่งงานใน Google Classroom https://www.youtube.com/watch?v=9buhMO […]

Read more

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ชำระภายในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64)

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ***  ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ต้น ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ม.ปลาย ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้ การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th 2. เมนูสำหรับนักเรียน คลิก ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  กรอกข้อมูลนักเรียนและพิมพ์ใบ Pay in 3. กรอก เทอม/ปีการศึกษ […]

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์

ขอให้นักเรียน ม.2,3,4 และ 6 ตรวจสอบอีเมล์ รร. (@skr.ac.th) ให้พร้อมก่อนการเรียนออนไลน์(วันที่ 14 มิ.ย.) และให้เปลี่ยนชื่อที่แสดงในระบบให้เป็นปัจจุบันครับ — ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง เลขที่ปัจจุบัน http://www.skr.ac.th/main/2021/05/22/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-3/

Read more
1 2 3 41