ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ค่ายเวทีนักวิทย์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร ม.615 นางสาวรวิสรา ซื่อตรง ม.615 นางสาววาณี พริกบุญจันทร์ ม.615 โดยครูชื่นจิต กับ ครูภคพร เป็นผู้ควบคุมทีม

Read more
1 2 3 22