แนะนำเส้นทางการเดินทางมาสอบ SKR-Pretest เพื่อเลี่ยงปัญหาจราจร

แนะนำการเดินทางมาสอบ SKR-Pretest เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจร เนื่องจากถนนเข้าคลองสี่มีกิจกรรมการคัดเลือกนักฟุตบอลครับ โดย ผู้ปกครองที่เดินทางมาจากทางคลองห้า ให้กลับรถแล้วเข้าถนนเรียบทางด่วน แล้วลัดเข้าซอยมายังถนนเรียบคลองสี่เพื่อเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองที่มาจากทางคลองสาม ให้เข้าถนนคลองสาม แล้วเข้าซอยคลองสาม ซอย 1/2 หรือ 1/4 แล้วเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านพรทิพา เพื่อเข้าโรงเรียน

Read more
1 16 17 18 19 20 29