ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (EP, GEP)

ข้อปฏิบัติ (โปรดอ่าน) ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP (ภาคบ่าย)  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 GEP ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP (ภาคบ่าย)  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 GEP

Read more

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความความเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

Read more

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ 1.แบบคำขอ https://drive.google.com/file/d/1L_koE-q2-EoweDjARsuXEGmiHjPqacKa/view 2.แบบประเมินรายปี https://drive.google.com/file/d/1WxlB10fv9VScKjbsRXbEoWAodJZh0zrM/view 3.แบบสรุปประเมิน 5 ปี https://drive.google.com/file/d/1Cl5QlOrg3NIkslZ9ZJFB-8LAoHCfk_Ne/view 4.ppt หลักเกณฑ์ ฯ https://drive.google.com/file/d/1DS-0LXERHsxmsaMZSGuwek4v2xMf5JB8/view?usp=sharing 5. คู่มือการประเมิน https://drive.google.com/file/d/14i6yYTvQfRCMkDdDxO […]

Read more
1 26 27 28 29