รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายสุนทรียศิลป์

ทางกลุ่มสาระศิลปะกำหนดจัดค่ายสุนทรียศิลป์ครั้งที่2 ในวันที่ 3-4 ส.ค.62 ‼️🎯 รับสมัครนักเรียน ม.1 – ม.6 ‼️‼️ (จำนวน150คน) ✅ #รับใบสมัครผ่านกลุ่มสาระศิลปะ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562 ✅ มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ✅ มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง **ฟรี**

Read more
1 2 3 4 5 21