แนวปฏิบัติในช่วงสอบ (นักเรียน ม.3 เดิม)

แนวปฏิบัติในช่วงสอบ นักเรียน ม.3 เดิม เพื่อความสะดวกในการเดินทางรับ-ส่งนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักรียน งดการนำรถมาจอดเพื่อรอรับ ขอให้เป็นการมาส่งและเดินทางกลับ เมื่อนักเรียนสอบเสร็จให้มารับอีกครั้งครับ ส่วนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเองโดยรถจักรยานยนต์และรถจักรยานสามารถนำรถเข้ามาจอดในโรงเรียนได้ตามปกติ  

Read more

เชิญชวนนักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์-ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล

  หรือผ่านทางเว็บไซต์ DLTV ต่อไปนี้ครับ https://dltv.ac.th/home

Read more
1 2 3 4 5 6 32