การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับนานาชาติ

จากการแข่งขันการยิงจรวดขวดน้ำในระดับนานาชาติทางทีมประเทศไทย ส.ก.ร. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีมจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. (สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 16 คน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. (สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 16 คน

Read more

ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3

ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม วันที่ 16 พ.ย. 2562 ระดับชั้นม.ต้น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายรัฐนันท์ โรหิตานนท์ ม.211 ได้รับถ้วยมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเหรียญชมเชย และเกียรติบัตร 1.ด.ช.นภาวุธ ทุมสะท้าน ม.203 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5 2.ด.ญ.กันติศา ลุ่มนอก ม.204 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 11 […]

Read more

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ค่ายเวทีนักวิทย์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร ม.615 นางสาวรวิสรา ซื่อตรง ม.615 นางสาววาณี พริกบุญจันทร์ ม.615 โดยครูชื่นจิต กับ ครูภคพร เป็นผู้ควบคุมทีม

Read more
1 2 3 6