ผลการคัดเลือก สอวน.สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 ฟิสิกส์ 15 คน สำรอง 2 คน เคมี 9 คน ชีววิทยา 11 คน สำรอง 3 คน ดาราศาสตร์ 2 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

น.ส. เบญญา​ภา เทว​รังษี​ ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 601 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก น.ส.อรัชพร สุคนธรส ม.413 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียง น.ส.ชลิสรา ชัชวาลภิญญา ม.512 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม Furigana น.ส.ธณัฏฐา ชาตะวะสุ ม.612 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม kanji นายสิปปภาส ชูแสง ม.512 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ประเทศญี่ปุ่น นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ และ นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ ม. […]

Read more

เหรียญเงิน ชิงแชมป์เอเชีย รายการ 3th Asian Cadet Taekwondo Championships 2019

ตันหยง ด.ญ.พัชรพร สุขมนต์ นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย นักเรียน สกร. 🥈🥈เหรียญเงิน ชิงแชมป์เอเชีย 🥈🥈 😊 คู่ 1 รอบแรก เจออินเดีย ชนะ 43:13 😊 คู่ 2 รอบชิงทองแดง เจอฟิลิปปินส์ ชนะ 20:10 😊 คู่ 3 รอบ semi-final เจอจอร์แดน ชนะ 21:10 😊 คู่ 4 รอบ final เจออิหร่าน แพ้ 19:20 “รายการ 3th Asian Cadet Taekwondo Championships 2019”

Read more
1 2 3 4 6