คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัล สถาบันสวนกุหลาบ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ

Read more

นายแสนยากร เสียงเสนาะ ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ณ สสวท.

ขอแสดงความยินดีกับ นายแสนยากร เสียงเสนาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 604 ได้ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสาสขาวิชาคอมพิวเตอร์ และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ สสวท. (29 คนสุดท้าย) ที่มา : https://www.posn.or.th

Read more
1 3 4 5 6